QUÈ ÉS
L’AGROECOLOGIA?

L’agroecologia és molt més que una simple manera de fer les coses; és un moviment que integra els principis ecològics i socials en la producció agrícola i la gestió dels nostres sistemes alimentaris.

En el  seu nucli més profund, es basa en la comprensió profundament arrelada dels processos ecològics i la intricada intervenció dels components d’un ecosistema agrícola: plantes, animals, sòls fèrtils, aigua i la vida microscòpica que tot ho vincula, així com les nostres comunitats socials.

L’objectiu de l’agroecologia és clar i inspirador:

  • Promoure pràctiques agrícoles sostenibles, resilients i en harmonia amb la natura.
  • Pràctiques que siguin socialment justes, econòmicament viables i que reverberin en beneficis a tots els nivells. 
  • Integra la diversitat de cultius, la preservació de la fertilitat dels sòls, la conservació gelosa dels nostres recursos naturals i la disminució de la nostra dependència de fonts externes.
  • En el seu nucli, l’agroecologia abraça i celebra la biodiversitat.

 

Aquest enfocament holístic gesta sistemes agrícoles especialitzats  en l’ús dels recursos naturals. En el cor mateix de l’agroecologia hi ha la resiliència, la força per afrontar els vents del canvi climàtic i la garantia de la nostra seguretat alimentària a llarg termini.

Però hi ha una part vital de l’equació que mai passem per alt. L’agroecologia destaca com a factor clau l’equitat social i la participació activa de les nostres comunitats locals. En la presa de decisions que toquen la producció i el consum d’aliments, les veus de la comunitat són imprescindibles, treballant juntes per a construir un futur més brillant, més verd i més just per a tothom.

En el  seu nucli més profund, es basa en la comprensió profundament arrelada dels processos ecològics i la intricada intervenció dels components d’un ecosistema agrícola: plantes, animals, sòls fèrtils, aigua i la vida microscòpica que tot ho vincula, així com les nostres comunitats socials.

L’objectiu de l’agroecologia és clar i inspirador:

  • Promoure pràctiques agrícoles sostenibles, resilients i en harmonia amb la natura
  • Pràctiques que siguin socialment justes, econòmicament viables i que reverberin en beneficis a tots els nivells. 
  • Integra la diversitat de cultius, la preservació de la fertilitat dels sòls, la conservació gelosa dels nostres recursos naturals i la disminució de la nostra dependència de fonts externes.
  • En el seu nucli, l’agroecologia abraça i celebra la biodiversitat.

 

Aquest enfocament holístic gesta sistemes agrícoles especialitzats  en l’ús dels recursos naturals. En el cor mateix de l’agroecologia hi ha la resiliència, la força per afrontar els vents del canvi climàtic i la garantia de la nostra seguretat alimentària a llarg termini.

Però hi ha una part vital de l’equació que mai passem per alt. L’agroecologia destaca com a factor clau l’equitat social i la participació activa de les nostres comunitats locals. En la presa de decisions que toquen la producció i el consum d’aliments, les veus de la comunitat són imprescindibles, treballant juntes per a construir un futur més brillant, més verd i més just per a tothom.

Impactes en
la societat

Més enllà d’una ciència i una pràctica agrícola, l’agroecologia ha esdevingut un moviment que genera tota una sèrie de beneficis per a la societat. Aquests són els més rellevants:

Enforteix les comunitats locals

L’agroecologia fomenta la participació activa de les comunitats locals en la producció i el consum d’aliments. És una crida a la unitat i la responsabilitat compartida.

Genera ocupació i desenvolupament rural

Els sistemes agroecològics sovint requereixen més treball, creant oportunitats d’ocupació i impulsant el desenvolupament econòmic en les zones rurals. És una inversió en la prosperitat local.

Millora l'equitat social

L’agroecologia promou sistemes alimentaris més justos i equitables. En donar protagonisme a les petites agricultores i a les comunitats locals, redueix la dependència de les grans corporacions i promou una distribució més igualitària de recursos i avantatges.

 

Preserva els coneixements tradicionals

Protegeix les pràctiques ancestrals i els coneixements que han estat transmesos de generació en generació, enriquint la nostra diversitat cultural i preservant el nostre ric patrimoni local.

 

Millora la seguretat alimentària

Fomenta la producció diversificada d’aliments, augmentant la nostra seguretat alimentària i reduint la dependència d’importacions. A més, ens ofereix una abundància d’aliments locals, nutritius i de gran qualitat.

 

Fomenta la resiliència i la sobirania alimentària

Amb sistemes agrícoles més resilients i adaptables, les comunitats estan millor preparades per fer front als desafiaments climàtics i ambientals. A més, promou la producció local, assegurant la sobirania alimentària i el dret a accedir a aliments culturalment adequats.

 

L’agroecologia no només és una pràctica agrícola, sinó una font de canvi positiu que beneficia les nostres comunitats i ens ajuda a construir un futur més just i sostenible per a tothom.

Impactes en el
medi ambient

Sens dubte, l’agroecologia és molt més que una manera de produir aliments respectuosa amb el medi ambient. És un compromís amb un futur verd i sostenible que ens recompensa amb valors afegits inestimables, entre els quals es troben:

La conservació de la biodiversitat

L’agroecologia és la dansa de la vida. Fomenta la diversitat de cultius i la preservació de varietats locals, protegint així les espècies vegetals i animals autòctones que són una part essencial del nostre llegat natural.

La millora de la qualitat del sòl

El nostre sòl és la base de tot. L’agroecologia el cuida amb adobs orgànics, rotació de cultius i manté cobertes vegetals, donant-li una nova vitalitat i una capacitat de retenir l’aigua, que és vital per a la nostra supervivència.

La conservació de l'aigua

Amb el reg eficient, la gestió de l’aigua i la conservació de la humitat del sòl, l’agroecologia minimitza el consum d’aigua i protegeix els nostres recursos hídrics de la contaminació.

 

 

L’adéu als agroquímics

L’agroecologia diu adeu als pesticides i fertilitzants químics. Això no només redueix la contaminació del sòl, l’aigua i l’aire, sinó que també protegeix la salut humana i la vida silvestre de perills innecessaris.

 

La mitigació del canvi climàtic

L’agroecologia és una aliada vital en la nostra lluita contra el canvi climàtic. Amb el seu enfocament en capturar i emmagatzemar carboni al sòl, ajuda a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, reforçant la nostra resistència davant els impactes climàtics.

 

 

L’agroecologia no és només una opció agrícola; és una demostració d’amor a la Terra i un compromís amb un futur més verd i saludable per a tots nosaltres.