• La Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears alerta de la desaparició de la producció ecològica: Les tres associacions que agrupen uns 600 productors ecològics de les Illes Balears han lliurat un manifest conjunt a la conselleria d’Agricultura on denuncien que la pagesia està al límit per diversos factors com el canvi climàtic, la burocràcia, els sobrecostos de la insularitat o la pressió humana sobre el sòl rústic.
  • Les demandes dels pagesos ecològics: Els productors ecològics reclamen la reducció de la burocràcia i les gestions administratives, l’acceleració de la resolució de les ajudes i dels pagaments pendents, l’aplicació de la llei turística respecte al consum obligat de producte local en els hotels, el trasllat de l’impost turístic cap a l’activitat agrària, l’aplicació d’un pla de xoc per aturar l’abandonament de l’activitat agrària i la falta de relleu generacional, l’aplicació del decret de sequera per sostenir el bestiar ecològic, una moratòria de llicències per a noves activitats impròpies del sòl rústic i la presència d’una veu agroecològica en el sector agrari.
  • El suport a les estratègies europees: Les tres entitats han volgut deixar clar que donen suport a l’Agenda 2030 i a les estratègies Farm to Fork i Biodiversitat de la Comissió Europea. No volen donar ni un pas enrere en la normativa ambiental, la transició ecològica ni en l’objectiu de reduir en un 50% l’aplicació de fitosanitaris1.
  • La no recepció del conseller: El president i la vicepresidenta d’Apaema han entrat a la seu de la Conselleria per lliurar l’escrit. No han estat rebuts pel conseller Joan Simonet