Plataforma Semi-Assistida de Transcripció Històrica Intel·ligent (STHI):

Revolucionant la Digitalització de Documents Històrics

La Plataforma Semi-Assistida de Transcripció Històrica Intel·ligent (STHI) representa un avenç pioner en la transcripció de documents històrics, fusionant la Intel·ligència Artificial (IA) més avançada amb la interacció humana experta. Aquest enfocament híbrid no només optimitza l’eficiència i la precisió en la transcripció d’escriptures antigues, sinó que també redefineix el procés de digitalització a gran escala.

 1. Característiques Clau de la STHI
 2. Innovació i tecnologia amb la STHI: El futur de la gestió de dades i la visió per computador
 3. Impacte i beneficis de la STHI
 4. Producció i prestació del Servei de Transcripció Històrica
 5. Control de qualitat a cada fase
 6. Qui la pot fer servir?
 7. El nostre equip
 8. Política de preus i compromís social
 9. L’economia circular forma part dels nostres valors
 10. Contacte

Característiques Clau de la STHI

 • Intel·ligència Artificial avançada: Utilitzem algorismes d’avantguarda en processament de llenguatge natural i visió per ordinador, capaços de reconèixer i transcriure de manera precisa textos manuscrits històrics.
 • Interfície intuïtiva i amigable: La nostra plataforma proporciona una experiència d’usuari fluida, permetent la càrrega, visualització i correcció de transcripcions automàtiques amb facilitat i eficàcia.
 • Edició col·laborativa enriquida: Facilitem un espai col·laboratiu on historiadors i experts en paleografia poden aportar els seus coneixements, millorant així la qualitat de les transcripcions.
 • Historial de revisions detallat: Mantenim un registre exhaustiu de totes les modificacions, assegurant transparència i facilitat en la supervisió i auditoria dels documents.
 • Aprenentatge continu de la IA: La nostra IA es perfecciona constantment, adaptant-se i millorant-ne la precisió amb cada interacció i feedback dels usuaris.
 • Eines de gestió de projectes: Oferim solucions per a l’administració eficient de projectes de transcripció a gran escala, assegurant una òptima organització i distribució dels documents.
 • Exportació i emmagatzematge segur: Proveïm opcions robustes per a l’exportació i emmagatzematge segur de transcripcions i documents originals.
 • Màxima seguretat i protecció de dades: Conscients de la sensibilitat dels documents històrics, garantim les mesures més estrictes de seguretat i protecció de dades.

Innovació i tecnologia amb la STHI: El futur de la gestió de dades i la visió per computador

Treballem en l’avantguarda de la tecnologia de visió per ordinador, una disciplina que processa i interpreta imatges digitals mitjançant programes d’ordinador inspirats en models visuals humans. El nostre enfocament integra diverses disciplines com la intel·ligència artificial, matemàtiques, òptica i el processament de senyals per oferir solucions avançades en la digitalització i anàlisi de documents.

Desenvolupament d'eines d'Intel·ligència Artificial
 • Especialització en anàlisi de documents: Ens centrem en la millora de sistemes intel·ligents per a la lectura de documents escanejats, especialment en l’àmbit de manuscrits històrics amb desafiaments únics com la degradació física, estils d’escriptura complexos i variabilitat a la cal·ligrafia.
 • Innovació en extracció d’informació: Combinem tècniques d’aprenentatge profund amb sistemes semi-assistits per extreure informació de documents manuscrits fiscals, superant les limitacions dels sistemes OCR tradicionals.
Gestió de Dades amb MySQL
 • Sistema de gestió de bases de dades relacionals: Utilitzem MySQL, un sistema de gestió de bases de dades de codi obert, reconegut per la seva eficiència, escalabilitat i versatilitat, adaptant-se a una àmplia gamma de necessitats i entorns informàtics.
 • Avantatges clau de MySQL:
 1. Multiplataforma: Disponibilitat en diversos sistemes operatius.
 2. Alt rendiment i eficiència: Optimització eficaç per a grans conjunts de dades.
 3. Escalabilitat: Adaptabilitat a les necessitats creixents de la base de dades.
 4. Compatibilitat amb llenguatges de programació: Integració amb PHP, Python, Java, C++, entre d’altres.
 5. Característiques avançades: Suport de procediments emmagatzemats, disparadors, replicació i xifratge de dades.
 6. Comunitat activa: Un grup de desenvolupadors i usuaris que ofereixen suport i col·laboració contínua.

Impacte i beneficis de la STHI

 • Gran eficiència: Reduïm significativament el temps de transcripció. Allò que tradicionalment podria portar mesos, nosaltres ho realitzem en dies, gràcies a la integració de la IA.
 • Precisió i qualitat: Combinem l’eficiència de la IA amb la precisió humana, assegurant transcripcions d’alta qualitat.
 • Suport institucional: Comptem amb el suport financer de la Generalitat de Catalunya per a projectes d’innovació tecnològica al cooperativisme liderats per dones (2023-24), i col·laborem amb el prestigiós Centre de Visió per Computador de la UAB (CVC).

Impacte acadèmic i científic

 • Direcció de tesis doctorals: Hem dirigit 18 tesis doctorals i projectes de final de carrera a la UAB i la UPF, cobrint temes diversos com el canvi climàtic, cooperativisme agrari, economia social, i polítiques públiques.
 • Participació en projectes de R+D+i: Estem involucrats en 11 projectes de R+D+i finançats en convocatòries competitives, demostrant la nostra capacitat en investigació aplicada i desenvolupament tecnològic.
 • Publicacions científiques de renom: El nostre equip ha publicat més de 22 llibres, publicacions i documents científics i tècnics, alguns en revistes d’alt factor d’impacte.
 • Presència a congressos nacionals i internacionals: Hem realitzat 24 presentacions en congressos entre 2014 i 2023, destacant la nostra participació activa a la comunitat científica internacional.

Producció i prestació del Servei de Transcripció Històrica

La producció i la prestació del servei es basen en una combinació de tecnologia avançada i experiència humana per garantir la precisió i la qualitat de les transcripcions històriques. La col·laboració entre algorismes d’IA i experts humans és fonamental per a l’èxit de la plataforma. La producció i prestació del servei de la Plataforma Semi-assistida de Transcripció Històrica Intel·ligent (STHI) involucra una sèrie de components clau i processos.

La plataforma parteix d’un servei d’atenció personalitzada a les entitats interessades, sigui a demanda d’aquestes o a través de tallers, seminaris, presentacions, o des de la web o les xarxes socials. En tot cas, una vegada s’arriba a un acord ferm a partir d’una proposta, conveni o licitació pública, el servei consta de les fases següents:

El nostre servei:

 1. Digitalització de documents històrics: Comencem amb la digitalització d’alta resolució, utilitzant equips especialitzats per capturar imatges nítides de documents històrics, assegurant-ne una alta fidelitat i qualitat. Cada pas, des de la selecció fins a l’emmagatzematge segur, es fa amb una atenció meticulosa al detall.
 2. Càrrega de documents a la plataforma: Els documents digitalitzats es carreguen a la STHI a través d’una interfície intuïtiva. Admetem diversos formats de fitxer i proporcionem opcions per a l’organització eficient i la protecció de dades.
 3. Processament d’imatges: Apliquem tècniques avançades de processament per millorar la claredat i corregir defectes a les imatges, preparant-les per a la transcripció.
 4. Transcripció automatitzada: Utilitzem algorismes d’IA i NLP per fer una transcripció inicial, transformant el text manuscrit en dades digitals. (Confidencialitat en detalls específics per raons de recerca).
 5. Validació i correcció humana: Experts en paleografia revisen i corregeixen la transcripció inicial, garantint la precisió i la conservació del format original.
 6. Interfície d’usuari amigable: La nostra plataforma facilita la càrrega de documents, revisió de transcripcions i col·laboració en projectes.
 7. Emmagatzematge i accés segur: Assegurem l’emmagatzematge segur de documents transcrits i originals per a accés i recuperació futurs.
 8. Escalabilitat i suport continu: Dissenyem la plataforma per tractar amb grans volums de documents i oferim suport continu als nostres usuaris.
 9. Protecció de dades i seguretat: Implementem rigoroses mesures de seguretat per protegir la privadesa i propietat dels documents.

Control de qualitat a cada fase

Mantenim un estricte control de qualitat a cada etapa del servei per assegurar transcripcions precises i d’alta qualitat. Des de la inspecció visual prèvia a la digitalització fins a la verificació final de la transcripció, cada pas se sotmet a una rigorosa revisió i millora continuada basada en la retroalimentació dels usuaris.

Qui la pot fer servir?

El nostre servei està dissenyat per a una àmplia gamma d’usuaris, incloent-hi investigadors, institucions culturals, estudiants, docents, genealogistes i públic en general. Identifiquem i atenem les necessitats específiques de cada segment per garantir que la nostra plataforma sigui una eina valuosa i accessible per a ells.

El nostre equip

Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals altament qualificats en ciència i tecnologia. La nostra cooperativa, també orientada a la realització de projectes científics i tecnològics d’alt impacte cultural i mediambiental, està formada per persones amb una gran trajectòria a l’àmbit tecnològic, nacional i internacional.

Fites i reconeixements de l'equip
 • Premis innovadors: El nostre equip fundador ha estat reconegut amb el primer premi de la Diputació de Barcelona a la millor Start-up l’any 2005, destacant en projectes de mercat electrònic.
 • Projectes pioners: Hem participat en projectes innovadors com Undertile (2013) en memòria digital, guardonat amb un ENISA, i el projecte SSoT en sensors intel·ligents per adaptació al canvi climàtic.
Col·laboració amb el Centre de Visió per Computador de la UAB (CVC)
 • Lideratge en investigació: Incorporem al prestigiós CVC, un referent mundial en investigació avançada en visió per computador, format per més de 130 professionals.
 • Excel·lència acadèmica i científica: Fundat el 1995 per la Generalitat de Catalunya i la UAB, el CVC és líder en transferència de coneixement tecnològic a la indústria i la societat i en la formació de professionals d’alt nivell.
Grup de recerca en sistemes de lectura i anàlisi de documents:
 • Referència europea en reconeixement d’escriptura manuscrita: Especialitzats en textos històrics, aquest grup duu a terme investigacions fonamentals a la frontera entre visió, llenguatge i sistemes de lectura.
 • Innovació i lideratge global: Amb més de 25 anys d’experiència, el grup és un dels més influents a nivell mundial, amb més de 180 publicacions i 10.150 citacions en els darrers 5 anys.
 • Projectes d’impacte internacional: Liderem i participem en projectes de recerca competitius a nivell nacional i europeu, i col·laborem amb laboratoris i empreses privades internacionals.
 • Contribucions i lideratge en organitzacions internacionals: Alguns membres de l’equip ocupen rols destacats en comitès tècnics internacionals i han participat activament a les principals conferències en anàlisi de documents i visió per computador.
Contribucions clau i col·laboracions
 • Preservació del patrimoni històric: Ens enfoquem en millorar els sistemes intel·ligents de lectura de documents textuals i gràfics, contribuint significativament a la preservació i difusió del patrimoni històric i cultural.
 • Projectes destacats: Col·laborem des de fa més de 20 anys amb el Centre d’Estudis Demogràfics en projectes de gran abast com l’ERC Advanced Grant Five Centuries of Marriages i els projectes Recercaixa EINES i XARXES.
 • Innovació a xarxes socials històriques: Desenvolupem la “Xarxa social històrica”, un projecte que permet visualitzar gràficament una xarxa social històrica a través d’una plataforma web (http://dag.cvc.uab.es/xarxes/), extraient dades massivament de manuscrits demogràfics.
 • Transferència de tecnologia: Tenim experiència en la transferència de tecnologia a empreses i institucions públiques, treballant en sistemes de lectura de documents manuscrits, fotografies històriques, partitures musicals, entre d’altres.

Política de preus i compromís social

A l’Àgora de la Terra ens regim per un model de negoci sense ànim de lucre, el que significa que la nostra principal motivació és aconseguir un impacte social significatiu, mantenint la sostenibilitat econòmica. La nostra política de preus reflecteix aquest compromís: ens enfoquem a remunerar justament la feina de les nostres sòcies i, en cas d’excedents, aquests es reinverteixen en la cooperativa per complir la nostra finalitat social. Entenem que, en rebre suport públic, és la nostra responsabilitat tornar a la societat mitjançant un preu just, basat únicament en el cost del treball realitzat.

Avantatges que ofereix la Plataforma Semi-assistida de Transcripció Històrica Intel·ligent (STHI)

 • Eficiència i precisió: La STHI és una innovació revolucionària que combina la intel·ligència artificial amb l’experiència humana per transcriure documents històrics de manera eficient i precisa, facilitant així la preservació i l’accés al passat.
 • Rapidesa i precisió: La nostra tecnologia d’IA automatitza la transcripció inicial, permetent als usuaris transcriure ràpidament grans volums d’escriptura històrica mantenint una alta precisió.
 • Accés universal: La nostra plataforma facilita l’accés a documents històrics, desbloquejant informació valuosa abans inaccessible, contribuint significativament a la investigació i la conservació del patrimoni.
 • Col·laboració i millora contínua: Promovem una col·laboració activa entre usuaris, cosa que permet una revisió i millora constant de les transcripcions.
 • Personalització i escalabilitat: La STHI és adaptable a les necessitats d’una àmplia gamma d’usuaris, des d’historiadors fins a institucions culturals, i és escalable per a projectes de qualsevol mida.
 • Suport constant: Oferim suport excepcional per assegurar la qualitat del seu funcionament, amb un equip sempre disponible per assistir a cada pas del projecte.
 • Seguretat i protecció de dades: Prioritzem la seguretat de les dades, garantint la protecció integral de documents històrics i dades confidencials.
 • Impacte social positiu: El nostre treball en la transcripció i la preservació de documents històrics contribueix a la conservació del patrimoni cultural i a l’avenç de la investigació històrica.
 • Versatilitat aplicativa: La nostra plataforma s’adapta a diversos camps, des de la investigació acadèmica fins a la genealogia i la publicació.

L’economia circular forma part dels nostres valors

Incorporem principis d’economia circular per maximitzar l’eficiència i la sostenibilitat. Des de la digitalització i l’emmagatzematge fins a la reutilització i el reciclatge de dades, ens esforcem per minimitzar l’impacte ambiental i promoure la col·laboració i l’intercanvi de coneixements.

Contacte

Per a més informació sobre la STHI per transformar la seva gestió de documents i preservar el patrimoni cultural, contacteu-nos a l’adreça de correu electrònic hola@agoradelaterra.cat

 

Omple el formulari de contacte següent: